Vị trí của bạn: m88 - m thể thao > m88 - m thể thao >

Kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá tám người _KhgScoDV


Ngày 2022-11-10 11:04     HITS: 134

Kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá tám người _KhgScoDV

Kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá tám người (Kích thước và kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá tám người), kích thước tiêu chuẩn của sân bóng tám người, khu vực khu vực: Chiều dài: 90 [UNK] 120 mét, chiều rộng: 45 [UNK] 90 mét.

Điểm mấu chốt cách trụ cột mục tiêu 16,5 mét và chiều cao 8,5 mét.

Một đường ngang được vẽ ở giữa địa điểm, kết nối một đầu với đường mục tiêu và một đường kết nối với các cổng và dầm.

Điểm kết nối giữa ba đường và khung mục tiêu và trụ cột mục tiêu là giữa đường mục tiêu.

2.

Vị trí của mỗi điểm (đường mục tiêu) trong bốn khu vực của quả bóng,m88 - m thể thao kLiên kết tình bạn: