Airdrop United


Airdrop United là một cộng đồng đặc biệt dành cho những thợ săn Airdrop. Airdrop United không làm việc cá nhân trong cộng đồng này, đặc biệt khi tìm kiếm giới thiệu. Airdrop United làm việc theo nhóm, dự kiến ​​sẽ rất mạnh mẽ và cứng rắn trong tương lai. Token Airdrop United là NEP-5 được xây dựng trên blockchain NEO, một trong những blockchain được kích hoạt hợp đồng thông minh tiên tiến nhất hiện có. Tại đây, Airdrop United chia sẻ thông tin về Airdrops mới nhất cũng như Airdrops hiện tại vẫn đang hoạt động. Airdrop United cũng sẽ chia sẻ thông tin và lời khuyên xung quanh các trò lừa đảo Airdrop để giúp các thành viên thực hiện các hành động phòng ngừa. Với thông tin cập nhật, bạn có thể được thông báo về các airdrops sắp tới, cũng như các tiêu chí đủ điều kiện để bạn tham gia chương trình.

Chi tiêt: https://airdropunited.com/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market