ExChain TokenEXCHAIN ​​là một nền tảng quảng cáo dựa trên blockchain phi tập trung đang thúc đẩy một cuộc cách mạng trong hệ sinh thái quảng cáo kỹ thuật số.

Xem thêm tại: https://exchain.co/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market