For The WinFTW là xổ số blockchain hoàn toàn phi tập trung đầu tiên cho phép người dùng vận hành và duy trì xổ số trên thu nhập của họ. nó nhằm mục đích khắc phục những thiếu sót trong xổ số truyền thống, trong đó sự tham gia bị hạn chế và hầu hết các quỹ được sử dụng để duy trì chi phí hành chính.

Xem thêm tại: https://www.ftwcoin.io/

Bài viết liên quan
Forthewin mở Đấu trường, cho phép Runes chiến đấu để giành giải thưởng GAS
Forthewin Network đã công bố sự ra mắt của FTW Arena, một trò chơi mới đấu FTW Runes với nhau với người chiến thắng kiếm được giải thưởng GAS. Runes là các NFT được tạo theo thuật toán tuân theo thiết kế của logo FTW, mỗi mã có một trong bảy yếu tố và thuộc tính may mắn cơ bản có giá trị từ 1 đến 10.

2022-01-07

Vé FTW Arena hiện đang được bán
Forthewin.Network (FTW) đã chia sẻ những thông tin chi tiết mới xung quanh các giải đấu NFT diễn ra bên trong FTW Arena, một chiến trường dành cho các rune.

2022-01-18

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market