Tò mò về những gì Neo đã làm? Có câu hỏi về Neo3? Nếu thế thì hãy chắc chắn tham gia AMA tuần này với Da Hongfei and Erik Zhang tại subreddit r/NEO từ ngày 23 tháng 10 (8 giờ tối Giờ Việt Nam) đến ngày 24 (8 giờ tối Giờ Việt Nam)!

Lưu ý: AMA này chỉ hỗ trợ ngôn ngữ Anh.

2019-10-23 19:00 đến 2019-10-24 19:00

r/NEO

AMA

Đăng ký tại đây

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market