BẤT NGỜ dành cho những người tham gia ! Chiều nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với . Đừng bỏ lỡ bạn nhé

2019-11-14 18:00 đến 2019-11-14 20:30

Singapore

NEO

Đăng ký tại đây

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market