Bitcoin (BTC) là gì?

Bitcoin hay BTC là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới và đặt nền móng cho phát triển của thị trường Cryptocurrency.

Bitcoin sử dụng giao thức ngang hàng (peer-to-peer) cho tất cả các giao dịch và chính điều đó đã làm cho Bitcoin loại bỏ bước trung gian trong quá trình thực hiện giao dịch.

Điều này có nghĩa là giao dịch sẽ được thực hiện trực tiếp từ người gửi đến người nhận với phí giao dịch cực kỳ thấp (gần như bằng 0) mà không phải qua bất cứ tổ chức hay cá nhân trung gian nào.

Điều gì đã làm Bitcoin trở nên khác biệt?

bitcoin-là-gì

Như đã nói ở trên, Bitcoin là một đồng tiền kỹ thuật số nên nó không có hình dạng. Nó cũng giống tất cả các loại tiền chính thống như USD, Euro, VND… Nhưng được mã hóa bằng điện tử.

Nhưng, điều tạo nên sự khác biệt của Bitcoin nằm ở 6 yếu tố ưu việt sau:

1. Bitcoin hoàn toàn phi tập trung 

Khác với tiền giấy (Centralized) được kiểm soát bởi tổ chức như ngân hàng hay chính phủ. Đối với Bitcoin, điều đó không xảy ra.

2. Bitcoin không thể được tạo ra mà chỉ có thể khai thác (hay còn được gọi là đào Bitcoin).

Nghe câu này, anh em có liên tưởng đến cái gì đó có tính chất tương tự không?

Chính xác! Đó là Vàng

2019-12-01 09:00 đến 2019-12-10 00:00

Hà Nội

Trung tâm hội nghị quốc gia - Hà Nội

Bitcoin Co.,Ltd

Đăng ký tại đây

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market